INRESST™

InResST™ er en virksomhed, der indsamler og giver nyt liv til brugte fiskenet ved at omdanne dem til nylongarn af høj kvalitet. Deres mission er at eliminere ’ghost fishing’ hvor kasserede fiskenet smides over bord til stor skade for havmiljøet og i stedet omdanne de brugte fiskenet til et værdifuldt råmateriale.

Deres tilgang fører til betydelige miljøbesparelser inden for
CO2-emissioner, energi og vandforbrug ved produktionen af nyt nylon.
Læs mere om InResST™ her. 
InResST™ er et godt eksempel på en virksomhed, der bidrager til at vende et stort problem til en mulighed til gavn for miljøet.

Gennem vores samarbejde med InResST™ bidrager vi til deres mission og til udbredelse af forståelsen for hvordan produktvalg baseret på genanvendte materialer, kan have en reeltpositiv indvirkning på miljøet.